100% NATURAL

O NAS

Jeden z najcenniejszych zasobów naturalnych jest ziemia, która jest podstawą i pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego jest ona niezbędna do wytworzenia paszy dla zwierząt, ale także żywienia ludzi. Dlatego też bardzo ważna jest dbanie o jej jakość , odpowiednie uprwianie i ochrona. Stosowanie niewłaściwych praktyk rolniczych może prowadzić do degradacji i zanieczyszczenia gleb może również mieć niekorzystny wpływ na środowisko, ale także na zmiany klimatu. Stosowaniem niewłaściwych albo w złych steżeniach środków chemicznych zanieczyszcza glebę różnymi substancjami toksycznymi, które są w trakcie przetwarzania produktów przechodzą do łańcucha pokarmowego, a tym samym bezpośrednio zagrażają zdrowiu ludzi.

Jakość każdego ogniwa w łańcuchu pokarmowym powinna być misją dla kazdego, , kto w swojej działalności ma wpływ na jakość i skład gleby, pasz, a tym samym jakość produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Produkty Humacu swój skład oparty maja tylko i wyłącznie o substancje naturalne o wysokim stężeniu kwasów huminowych otrzymywanych z leonarditu bez dalszej obróbki chemicznej. Nasze badania z lat 90. koncentruje się na wykorzystaniu tych naturalnych substancji w celu przywrócenia i poprawy żyzności gruntów rolnych w celu zmniejszenia zużycia nawozów mineralnych, zdrowsze zwierząt bez antybiotyków i ochrony środowiska.

Celem naszej pracy jest zdrowy łańcuch pokarmowy, produkcja żywności bez toksyn i poprawa jakości środowiska.

Proponujemy rolnikom oraz hodowcom możliwość osiągnięcia efektywnej uprawy rolniczej i produkcji zwierzęcej, przyjazną dla środowiska i dostosowanej do rosnącego zapotrzebowania na produkty naturalne i organiczne.

PRODUKTY

- Wysoka zawartość kwasów huminowych -

- Zawierają prawie wszystkie naturalnie występujące elementy mikro i makro w chelatowego związku -

- Naturalnego pochodzenia, bez dalszej obróbki chemicznej -

- Nacisk na jakość produktu i możliwość stosowania w produkcji ekologicznej -

- Korzyści ekonomiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej -

- Korzystny wpływ na środowisko -

- Przystępna cena -

Rolnictwo - Produkcja Upraw

 • Długookresowym wzrost żyzności gleby
 • Ochrona przed erozją i degradacją gruntów rolnych
 • Zamiana nawozu organicznego
 • Zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych
 • Wzrost przychodów i zwiększenie rentowności

Hodowla Zwierząt

 • Detoksykacji organizmu
 • Zapobieganie złemu stanu zdrowia i zwiększenia odporności
 • Zwiększenie wykorzystania składników pokarmowych z paszy
 • Zmniejszenie śmiertelności połowowej
 • Zwiększenie produkcji i rentowności gospodarstw

Środowiska naturalne

 • Wiązanie toksyn, metali ciężkich i pestycydów
 • Zatrzymywanie wody w glebie
 • Zapobieganie nitryfikację
 • Oczyszczanie ścieków
 • Rekultywacja gleb zanieczyszczonych

KONTAKT

Mirpol

Strzyżewice 165A, 23-17 Strzyżewice

+48 81 566 69 28

biuro@mirpol.biz

www.mirpol.biz

W przygotowaniu...

Wkrótce