100% NATURAL

O NÁS

Jedním z našich nejvzácnějších přírodních zdrojů je půda, která je základním a prvním článkem potravinového řetězce, nepostradatelného pro výživu nejen zvířat, ale i lidí. Proto je velmi důležitá kvalita jejího obhospodařování a její ochrana. Uplatňování nevhodných zemědělských postupů může vést k její degradaci a znečištění, může mít také nepříznivé účinky na životní prostředí i na klimatické změny. Člověk svou činností narušuje nejen kvalitu životního prostředí, ale aplikací množství chemických prostředků kontaminuje půdu různými toxickými látkami, které se v rámci zpracování produktů dostávají do celého potravinového řetězce a tím přímo ohrožují i zdraví člověka.

Kvalita jednotlivých článků potravinového řetězce by měla být posláním pro každého, který svou činností ovlivňuje kvalitu a složení půdy a krmiv, a tím i kvalitu produktů rostlinného a živočišného původu.

Produkty HUMAC jsou účinné přírodní látky s vysokou koncentrací huminových kyselin, získaných z oxihumolitu-leonarditu bez dalšího chemického zpracování. Naše výzkumy od 90. let se zaměřují na využití těchto přírodních látek na obnovu a zvýšení úrodnosti zemědělské půdy, na snížení používání minerálních hnojiv, na zdravější hospodářská zvířata bez antibiotik a na ochranu životního prostředí.

Cílem naší práce je zdravý potravinový řetězec, výroba potravin bez toxinů a zlepšení životního prostředí.

Nabízíme zemědělcům a chovatelům možnost, jak dosáhnout efektivní rostlinnou a živočišnou výrobu, šetrnou k životnímu prostředí a přizpůsobenou rostoucí poptávce po přírodních a ekologických produktech.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTŮ HUMAC

- Vysoký obsah huminových kyselin -

- Téměř všechny v přírodě se vyskytující mikro a makrolementy v chelátové vazbě -

- Přírodní původ bez dalšího chemického zpracování -

- Důraz na kvalitu výroby a možnost použití v ekologické výrobě -

- Ekonomický přínos v živočišné i rostlinné výrobě -

- Příznivý vliv na životní prostředí -

- Cenová dostupnost -

Zemědělství

 • dlouhodobé zvýšení úrodnosti půdy
 • obrana proti erozi a degradaci zemědělské půdy
 • náhrada organického hnojení
 • snížení spotřeby minerálních hnojiv
 • navýšení výnosů a zvýšení ziskovosti

Chov zvířat

 • detoxikace organizmu
 • předcházení poruchám zdraví a zvýšení imunity
 • zvýšení využití živin z krmiva
 • snižení úhynů
 • zvýšení produkce a výnosnosti chovu

Životní prostředí

 • vázání toxických látek, těžkých kovů a pesticidů
 • zadržování vody v půdě
 • zabraňování nitrifikace
 • čistění odpadních vod
 • sanace zamořených půd

KONTAKT

HUMAC Czech, s.r.o.

Na Louži 1510/11a, 101 00 Praha 10
info@humac.cz
+420 725 453 775

IČ: 24779938

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 173635
Aktuální výpis z obchodního rejstříku

Kde nakoupit

Envi Produkt

přípravky do půdy
krmné směsi pro všechny druhy zvířat
přípravky pro welfare

www.enviprodukt.cz

exota

krmné směsi pro exotické ptactvo

www.novaexota.cz

Připravujeme...

Zavřít